Conversazione tra Ivio e meomeo

1 Messaggi dei Visitatori

  1. trung tâm tiếng anh học kế toán tại bắc ninh thành lập công ty tổng đài tư vấn luật nhạc sàn điện của thiết bị phụ trợ, Bằng việc kiểm tra một số yếu tố sau có thể giúp doanh nghiệp đánh giá được thiết bị ḷ hơi của đơn vị ḿnh có được vận hành với hiệu suất tối đa hay không,

    Vận hành hệ số không khí thừa ở nhiệt độ thích hợp

    Theo phương pháp chuẩn đối sánh, đối với ḷ hơi đốt dầu th́ tỉ lệ bay hơi tốt nhất là 14% đối với khí CO2 và 1,5% đối với O2, Để điều chỉnh nồng độ O2 hoặc CO2, doanh nghiệp có thể dùng các biện pháp như: Dùng ṿi đốt có tỷ lệ Nox/O2 thấp, cải tiến lá chắn tiết lưu và cách điều chỉnh, chống không khí ṛ lọt vào ḷ qua các cửa, nút ở thành ḷ hơi; sửa chữ
Visualizzazione Messaggi dei Visitatori da 1 a 1 di 1